+84 28 6292 4468 / +84 28 6292 4469 108 Nguyễn Minh Hoàng, P.12, Q.Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh

Chứng chỉ

STT Tên dự án Khách hàng Phạm vi công việc Loại hình và đặc điểm Vị trí dự án Năm
1 Chứng chỉ Quản lý ISO 9001:2015 Công nghiệp & Dân dụng

Kỹ thuật, Cung cấp, Thi công hệ thống cơ điện, đường ống và hệ thống chữa cháy cho các công trình công nghiệp và dân dụng

Công nghiệp & Dân dụng

Trong và ngoài nước

2016-2020
2 Nhà Máy Coca-Cola HCM COCA-COLA VIỆT NAM

Nhà thầu Dức Dương đã đóng góp 500,000 giờ làm việc an toàn tại công trường nhà máy Coca-Cola HCM

Nhà máy
Thực phẩm

Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

2013-2014